Pravidla

Veterinární podmínky
Startovat smí psi starší 12 měsíců s platným očkováním proti vzteklině a v dobrém zdravotním stavu. Na start se nesmí postavit psi s kupírovanima ušima. Platný očkovací průkaz psa musí závodník předložit při prezentaci.

Značení trasy
K vyznačení trasy budou použity klasické mushingové značky:
     modrá- rovně
     červená- na křižovatce odboč na stranu, na které je značka umístěna
     žlutá- nebezpečný úsek, uprav jízdu
spolu s doplňkovými tabulemi a také vymezovací páskou.
Doporučujeme všem seznámit se strasou (projít před závodem), ale půl hodiny před startem první kategorie už na trase nebude nikdo akceptován, proto žádáme všechny, aby si čas správně zorganizovali a v této době, jakožto i mimo svůj start na trasu nevstupovali.

Starty
Podle počtu závodníků budeme v jednotlivých kategoriích volit mezi skupinovým nebo individuálním startem. O tom, kterou variantu zvolíme se dozvíte nejpozději po ukončení přihlašování, ale v kategoriích s počtem účastníků více než 3, to budou zcela jistě individuální starty s rozestupem 30s. Pro všechny kategorie i starty platí že závodník a jeho pes musí být za startovní čárou,závodník, který není přítomen na startu podle oficiálního harmonogramu bude vyloučen. Každý musí být viditelně označen startovním číslem a s povinnou výstrojí. Místo startu bude označeno a v prostoru startu před startovní čárou se budou zdržovat jen závodníci se psy bezprostředně čekajíci na svůj start, stejně tak za startovní čárou se již nesmí pohybovat žádný pes na volno a přihlížející se psem musí být nejméně 3m od trati aby nedošlo ke zbytečné kolizi.

Cíl
Místo cíle bude zřetelně označeno. Překročit cílovou čáru musí tým společně, nejlépe pes, potom člověk, maximálně v jedné úrovni. Není povoleno psa do cíle vléci a to ani v jiné části trati. V tomto prostoru se nebude zbytečně zdržovat nikdo, kromě přibíhajících závodníků a jejich pomocníků, ale jen po nezbytně nutnou dobu, aby tak dali prostor ostatním závodníkům. Povzbuzovat lze podél trati, nesmí se zde ani lákat psy na jídlo či hračky či souběžným během nebo jízdou na kole.

Výstroj
Minimální věk psa je 12měs. Pes musí mít po celou dobu závodu postroj, který mu dovoluje volně dýchat, nepřesahuje ho a nezraňuje ho. Je přísně zakázáno absolvovat trať na obojku. U špatně ovladatelných psů doporučujeme mít základní vodítko na postroji a "jistící" vodítko na obojku, přičemž toto bude napntuté jen při usměrňování psa. K postroji je připnuto vodítko nejlépe s amortizérem, u psů, kteří nemají tendence tahat, toto není nutné. Vodítko je u člověka připevněno k opasku nebo běžeckému sedáku, nepovolujeme vést psa v ruce. Jsou zakázány boty s kovovými hroty.

Předbíhání
Při předbíhání je nutno předejít jakékoliv kolizi a to na obou stranách. Proto je nutné aby předbíhající na sebe předem upozornil zvoláním "dráha" nebo "piste". Pokud si není jistý chováním psa, zkrátí si vodítko. Totéž je povinen udělat předbíhaný. Stáhne se na stranu a umožní rychlejšímu běžci bezpečný "průlet", vyčká až bude běžec mimo dosah a teprvé poté opět svého psa vypouští. Není nutné zastavit pokud to není nutné k ovládnutí psa.

Agresivita psů
Závodník musí dbát na to, aby jeho pes v žádném případě nezaútočil na jiného psa nebo na soupeře. V případě agrese na jiného psa nebo na jiného závodníka bude závodník vyloučen ze startovní listiny a ze závodu. Pokud závodník ví o svém psovi, že je nesnášenlivý, je nutný košík ale takový, ve kterém pes může volně dýchat, jistící vodítko a maximální míra obezřetnosti. Každý závodník zodpovídá za škody způsobené svým psem.

Agresivita páníčků
Je absolutně nepřípustné násilí závodníka vůči svému psu nebo jinému psu nebo vůči jinému závodníkovi. I v případě překážek musí pes absolvovat dobrovolně a bez zjevných známek strachu, nebo s pomocí, ale není možné psa na postroji jakkoli tahat. Bude li toto chování odhaleno, bude majitel vykázán ze závodu a jakékoliv další akce NutsGo.

Dětské kategorie
U závodníků mladších 15ti let je nutný písemný souhlas rodičů. U dětí do 10ti let je možný doprovod rodiče, který může brzdit příliš silného psa.

Překážky
Překážky budou sestaveny tak, aby bylo možné jejich překonání s jakýmkoliv psem, pak se počítá čistý čas závodníka. Pokud pes odmítne překážku absolvovat, pak je možné využít náhradní trasu s náhradním úkolem. Při neabsolvování náhradního úkolu bude započítána časová penalizace.